Naujiena

Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse

2021 02 03

„Astra LT" AB įgyvendina projektą „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse", Nr. 09.4.3-ESFA-K-827-04-0040, finansuojamą iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto biudžetas – 600.000,00 €, skirtas finansavimas – 360.000,00 €). Projekto trukmė nuo 2020 m. gruodžio 21 d. iki 2022 m. gruodžio 21 d.

Projekto tikslas – padidinti darbuotojų profesinę kompetenciją, suteikiant jiems žinių ir įgūdžių.
Šiame projekte siekiama išnaudoti projekto įmonių „Astra LT" AB, UAB „Ecococon", UAB „Janolex, UAB „Lanksti linija", UAB „Lisiplast", UAB „Termosnaigė ir ko" turimą patirtį ir rinkos potencialą, planuoja apmokyti ir pakelti kompetenciją daugiau nei 200 darbuotojų. Specialistų mokymai leis įmonėms padidinti gamybos apimtis ir sutrumpinti projektų realizavimo terminus. Kvalifikuota darbo jėga gali garantuoti tolygų ir aukštą įmonių konkurencingumą ir ypač naudinga pačių darbuotojų konkurencingumo didinimui darbo rinkoje.