Naujiena

ATSINAUJINANČIUS ENERGIJOS IŠTEKLIUS NAUDOJANČIŲ ENERGIJOS GAMYBOS PAJĖGUMŲ ĮDIEGIMAS AB MAŠINŲ GAMYKLA „ASTRA“, PROJEKTO KODAS NR. 04.2.1-LVPA-K-836-02-0015

2019 09 12

AB Mašinų gamykla „Astra" kuria bei gamina įvairių gabaritų metalines talpas, maišykles, kieto kuro katilus, lyginimo presus, konstrukcinius ir kitus metalo gaminius. Įmonė dirba su aukštos pridėtinės vertės sektoriams priklausančiomis energetikos, chemijos, mašinų ir įrengimų, medicinos, maisto pramonės įmonėmis Lietuvoje ir užsienyje. Daugelis įmonėje gaminamų gaminių projektuojami ir gaminami pagal individualius projektus, įvertinant naudojamų pas klientą technologijų specifiką bei kitas sąlygas. Kartu su metaline dalimi projektuojamas technologinių procesų valdymo automatizavimas bei mechanizavimas. Siekiant identifikuoti energijos vartojimo apimtis, nustatyti energijos vartojimo mažinimo galimybes ir numatyti atitinkamas priemones energijos vartojimo efektyvumui didinti, įmonė atliko energijos vartojimo auditą, kuriame buvo įvertinti ir išanalizuoti energijos ir vandens nuostoliai technologiniuose procesuose ir įrenginiuose ir pateikti energijos taupymo priemonių pasiūlymai bei numatytos techninės organizacinės priemonės energijos nuostoliams sumažinti. Atsižvelgiant į energijos vartojimo audito išvadas ir rekomendacijas, įmonė numato įgyvendinti projektą „Atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių energijos gamybos pajėgumų įdiegimas AB Mašinų gamykla „Astra"". Projekto įgyvendinimo metu įmonė numato įsidiegti saulės fotovoltinę jėgainę, siekiant dalį saviems poreikiams naudojamos elektros energijos pasigaminti iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Saulės fotovoltinės jėgainės pirkimui skiriama 129.201,10€ projekto finansavimo lėšų iš Europos regioninės plėtros fondo, o bendra projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma siekia 184.573,00€.

Projektas įgyvendintas. Visi įsipareigojimai įvykdyti. Planuojama pagaminti „žalios" elektros energijos 235200 kWh per metus.

Būdami pažangios energijos klubo nariu dar daugiau prisidėsime prie Lietuvos ir Europos Sąjungos elektros energijos taupymo ir poveikio klimatui mažinimo.

www.esinvesticijos.lt