Naujiena

Investicijos į labai didelių gabaritų talpyklų ir reaktorių su kavitaciniu maišymu sukūrimo mokslinius tyrimus ir eksperimentię plėtrą

2020 11 18

Akcinė bendrovė „Astra LT“ įgyvendina projektą „Investicijos į labai didelių gabaritų talpyklų ir reaktorių su kavitaciniu maišymu sukūrimo mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą “,  Nr. 01.2.1-LVPA-K-856-01-0099, finansuojamą iš Europos regioninės plėtros fondo (projekto biudžetas - 6.307.370,55 €, skirtas finansavimas – 2.771.912,29 €).

 

Projekto tikslas – sėkmingai įgyvendinus MTEP veiklas sukurti dvi naujas pasaulinio lygio inovacijas:

1) visiškai gamyklines klientui pristatomas LDGT su kavitaciniu maišymu;

2) visiškai gamyklinius klientui pristatomus LDGR su kavitaciniu maišymu.

 

Projekto metu bus sukurta MTEP veikloms vykdyti reikalinga MTEP infrastruktūrą: bus pastatyta LDGT ir LDGR prototipų gamybai reikalinga atitinkamų matmenų gamybinė laboratorija, kurioje bus testuojama ir tobulinama pati LDGT ir LDGR gamybos technologija ir testuojami bei tobulinami pagamintų LDGT ir LDGR kavitaciniu principu veikiantys kompaktiški maišymo įrenginiai.

 

Sėkmingai įgyvendinus MTEP veiklas numatoma sertifikuoti pagal sukurtą technologiją pagamintas kavitacines maišykles ir LDGR su tokiomis maišyklėmis.

 

Projektas įgyvendinamas kartu su partneriu – Lietuvos energetikos institutu.

 

Planuojama, kad projektas atvers AB „Astra LT“ galimybes sėkmingai konkuruoti rinkoje ir uždirbti ženkliai didesnes pridėtines vertes, dėl to, kad turės naujų unikaliomis mokslinėmis ir inžinerinėmis žiniomis pagrįstų pasaulinio lygio inovatyvių produktų.

 

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2020 07 01

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2023-06-30