Naujiena

„FTD LT klasterio eksporto rinkų plėtra ir tarptautiškumo stiprinimas“

2024 01 31

AB „Astra LT“ su partneriais: UAB Aksonas, UAB Aumega, UAB Nordic Stainless Steel Tanks LT, MB Išmanūs inžineriniai sprendimai ir UAB Termosnaigė ir ko sudarė klasterį „Food Technologies Digitalization LT“ (toliau – FTD LT), kuris ieško naujų galimybių skystų ir birių maisto produktų technologijų plėtrai. Projektas „FTD LT klasterio eksporto rinkų plėtra ir tarptautiškumo stiprinimas“ įgyvendinamas pagal 2021-2027 metų Europos Sąjungos fondų lėšų, 2022-2030 metų plėtros programos pažangos priemonę.

Projekto trukmė

Projekto vertė

ES finansavimas

12/2023 – 12/2025

563.804,66 EUR

316.419,23 EUR

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos fondo lėšų.

Projekto tikslas - skatinti į eksportą orientuoto FTD LT klasterio tarptautinį konkurencingumą ir plėtrą.

FTD LT klasterio pagrindinės veiklos kryptys: naujų technologijų  pritaikymas (Pramonė 4.0 ir kt.), geresnė prieiga prie tarptautinės rinkos ir tinklų, dėmesys naujai eksporto rinkai.

Klasteris FTD LT siekia didinti technologijų skaitmeninimo horizontaliąją ir vertikaliąją integraciją į maisto sritis; didinti skaitmeninės technologijos produktų, skirtų maisto pramonei, aukštos pridėtinės vertės gamybą ir eksportą; sudaryti prielaidas didinti klasterio narių tarptautinį konkurencingumą ir maisto gamybos technologinį skaitmeninimą.

Projekto veiklos nukreiptos klasterio FTD LT, veikiančio Lietuvos vidurio ir vakarų regione, stiprinimui, jo tarptautiškumo, įskaitant narystę tarptautiniuose tinkluose, skatinimui, klasterio bei jo produkcijos žinomumo didinimui, naujų eksporto rinkų paieškai ir jau esamų rinkų plėtrai.

Projektas apima strategijas ir veiksmus, skirtus padidinti klasterio tarptautinį žinomumą, stiprinti prekės ženklą, gerinti bendradarbiavimą tarp įmonių ir efektyviai išnaudoti FTD LT klasterio potencialą eksporto veiklai.

Taigi, sėkmingas projekto įgyvendinimas padės sukurti veiksmingą strategiją ir priemones, kurios paskatins eksportuojančių FTD LT klasterio narių įsitraukimą į tarptautines tinklų grandines ir sustiprins jų pozicijas šiose grandinėse.