Naujiena

„AB „ASTRA LT“ investicijos į saulės jėgainę“

2023 11 16

Viena seniausių metalo apdirbimo sektoriaus įmonių Lietuvoje AB „Astra LT“ atlikus įmonės elektros energijos balanso analizę, tęsia saulės elektrinių parko plėtrą, todėl įgyvendina projektą, kurio metu bus įrengiama 190 kW saulės jėgainė ant pastato stogo ir fasado, adresu Ulonų g. 33, Alytus, ir 400 kW saulės jėgainė ant žemės, adresu Naujoji g. 114D, Alytus. „AB „Astra“ investicijos į saulės jėgainę“ projektas įgyvendinamas pagal 2021-2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą.

 

Projekto trukmė

Projekto vertė

ES finansavimas

09/2023 – 09/2025

532.631,02 EUR

190.022,94 EUR

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

 

Saulės elektrinė leis sumažinti iš išorinės energetinės sistemos įsigyjamos elektros energijos kiekį, padės sumažinti energijos sąnaudų, mažins priklausomybę nuo energijos importo bei didins atsinaujinančių energijos išteklių santykį bendrame energijos vartojimo balanse, prisidės prie įmonės pažangesnių žalios krypties tikslų įgyvendinimo.

Saulės elektrinės diegimas prisideda prie klimato kaitos švelninimo tikslo – mažins CO2. Taip pat, saulės elektrinė neišskiria jokių dujų, sukeliančių šiltnamio efektą, neturi neigiamo tiesioginio ar netiesioginio poveikio viso gyvavimo ciklo metu prisitaikymui prie klimato kaitos tikslo, nedaro jokios neigiamos įtakos žmonėms, gamtai ar turtui, nėra susijęs su atskirų visuomenės grupių poreikių tenkinimu, nebus numatyti jokie ribojimai dėl lygių galimybių.

Taigi, sėkmingas projekto įgyvendinimas padės įmonei tapti konkurencinga kitų įmonių atžvilgiu, pereiti link neutralios klimatui ekonomikos, sutaupyti įmonės lėšų, sumažinti sąnaudas ir kartu produkcijos savikainą bei užtikrinti gaminių kokybę ir konkurencingas kainas.

Kartu žengiame link neutralios klimatui ir inovatyvios ateities!