Naujiena

TALPYKLŲ, SKIRTŲ FERMENTUOTIEMS AR TERMIŠKAI APDOROJAMIEMS PRODUKTAMS, KŪRIMAS TAIKANT 3D PROJEKTAVIMĄ IR ŠILUMOS MAINŲ SKAIČIAVIMĄ BEM

2018 06 22

AB Mašinų gamykla „Astra“ įgyvendina projektą „Talpyklų, skirtų fermentuotiems ar termiškai apdorojamiems produktams, kūrimas taikant 3D projektavimą ir šilumos mainų skaičiavimą BEM” (projekto Nr. J05-LVPA-K-03-0065) pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. J05-LVPA-K „Intelektas. Bendri mokslo – verslo projektai“, kuris yra finansuojamas iš Europos Regioninės plėtros fondo. AB Mašinų gamykla „Astra“ yra viena seniausių ir didžiausių metalo apdirbimo įmonių Lietuvoje. Įmonė kuria ir gamina nerūdijančio plieno talpas, talpyklas, slėginius indus ir kitus gaminius maisto, chemijos, medicinos ir kitų pramonės šakų įmonėms. Įmonės sukurta ir pagaminta produkcija vertinama ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Šio projekto tikslas – sėkmingai įgyvendinus MTEP veiklas sukurti rinkos lygio inovaciją, talpyklą su naujos konstrukcijos šildymo/šaldymo TIG būdu pagamintais išpūstais „marškiniais“. Projektas įgyvendinamas su partneriu, Lietuvos energetikos institutu.