Naujiena

SU ES PARAMA – DIDESNIAME SKAIČIUJE PARODŲ

2015 09 07

Seniausia metalo apdirbimo įmonė Lietuvoje - akcinė bendrovė mašinų gamykla „Astra“, - turinti solidžią gamybinę patirtį, kuria bei gamina modernius kieto kuro katilus, talpas, konstrukcinius ir kitus metalo gaminius pagal specialius klientų užsakymus. Įmonė dirba su aukštos pridėtinės vertės sektoriams priklausančiomis energetikos, chemijos pramonės, medicinos, taip pat maisto pramonės įmonėmis Lietuvoje ir užsienyje. Nors įmonė jau ir iki šiol eksportavo per 80 procentų pagaminamos produkcijos, yra nuolat intensyviai skverbiamasi į naujas užsienio šalių rinkas, ieškoma naujų užsakovų šalyse, į kurias įvairūs gaminiai eksportuojami jau ne vienerius metus.

„Nuolat tobuliname priemones ir būdus įmonės veiklai, gaminiams ir teikiamoms paslaugoms pristatyti kuo didesniam potencialių užsakovų ratui. Vienas efektyviausių būdų – dalyvavimas tarptautinėse specializuotose parodose. Tačiau šis įmonės pristatymo ir gaminių eksponavimo būdas nėra tarp pigiausių - nemažas sumas sudaro ne tik pačios ekspozicijos kaina parodoje, bet ir transportavimo, reklaminės medžiagos parengimo bei kitos su dalyvavimu parodose susijusios išlaidos, - mintimis apie finansinę rinkodaros priemonių pusę dalinasi alytiškės bendrovės gen. direktorius dr. Vaidas Liesionis. Todėl, parengus projektą, pateikus paraišką bei sulaukus Europos Sąjungos fondų paramos, jaučiame akivaizdžią naudą - įmonei finansinė dalyvavimo parodose “našta“ ženkliai sumažėja.“

Per pastaruosius nepilnus dvejus metus nuo 2014 metų vasario iki 2015 metų rugsėjo įmonė, įgyvendindama projektą „AB Mašinų gamykla “Astra” eksporto pajamų didinimas“, sudalyvavo septyniose specializuotose tarptautinėse užsienio parodose, vykusiose Italijoje, Vengrijoje, Rusijoje, Vokietijoje, Didžiojoje Britanijoje.

Projektui įgyvendinti skirta 29.456,08€ finansavimo iš Europos regioninės plėtros fondo. Skirtos paramos lėšos sudarė 60 proc. visos projekto veikloms įgyvendinti reikalingos sumos. Įmonė investavo 19.637,39€ savų lėšų.

Intensyvus dalyvavimas parodose atneša naują įmonės veiklos rezultatą bei perspektyvą. Parodų metu užmegzti ryšiai su užsienio šalių įmonėmis bei plėtojami bendri strateginiai verslo planai padeda dar labiau įsitvirtinti esamose bei naujose eksporto rinkose, tuo užsitikrinant stabilų pardavimų augimą. Augant eksporto apyvartai, auga ir įmonės darbo našumas bei sukuriama pridėtinė vertė, bendrovė turi galimybę gautas pajamas reinvestuoti į naujų rinkų paiešką, vykdyti nepertraukiamą įmonės veiklos plėtrą bei tuo prisidėti prie ekonominių bei socialinių šalies rodiklių gerinimo.

http://www.elta.lt/pranesimai.php?prID=110065