Naujiena

SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO KONKURENCINGUMO SKATINIMAS – PRIEMONĖS NR. 03.2.1-LVPA-K-802 „EXPO SERTIFIKATAS LT“

2018 09 11

Atsižvelgiant į esamų ir numatomų pritraukti klientų poreikius ir rinkos tendencijas, pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-802 „EXPO SERTIFIKATAS LT“ vykdome projektą „AB Mašinų gamykla „Astra“ produkcijos sertifikavimas eksporto rinkoms“. Projekto tikslas – sustiprinti įmonės pozicijas užsienio rinkose ir eksporto apimčių didinimas, sukuriant teigiamą įmonės įvaizdį bei teikiant kokybiškus tarptautinius standartus atitinkančius produktus. Projekto įgyvendinimo metu AB Mašinų gamyklos „Astra“ gaminami slėginiai indai bus sertifikuojami atitikties slėginių indų direktyvai PED2014/68/EU, o biomasės/maisto atliekų džiovintuvai laivams bus sertifikuojami atitikties Lloyd‘s Register laivų statybos standartams. Šie produkcijos sertifikatai yra būtini, norint parduoti produktus ES ir EEB šalyse. Projekto įgyvendinimui iš Europos regioninės plėtros fondo skiriama 36.049,82€.