Naujiena

MOKSLINIŲ TYRIMŲ EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR INOVACIJŲ SKATINIMAS

2019 08 26

AB Mašinų gamykla „Astra“ nuo 2019m. vasario 21d. įgyvendina projektą „Partnerių tarptautinėm MTEPI (Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų) iniciatyvom intelektinių ir lanksčių gamybos/paslaugų procesų valdymo technologijų kūrimo srityje paieška EĮT (Europos įmonių tinklas) renginiuose“ (Projekto Nr. S-01.2.1-LVPA-T-844-01-0079), kuris yra finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo – skiriama iki 9.341,04€. Projekto tikslas - plėtoti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, per EĮT ieškant galimybių dalyvauti tarptautinėse ES MTEPI iniciatyvose. EĮT renginiuose bus siekiama užmegzti ryšius su tarptautiniais partneriais, kurie plėtoja MTEPI veiklą ir teikia inovacijų paramos paslaugas.