Naujiena

KRYPTINGAI – Į UŽSIENIO RINKAS

2015 01 21

Lietuviški, Alytuje gaminami kieto kuro katilai „Astra“, savo gyvavimą pradėję nuo vietos rinkos, jau ne vieną dešimtmetį puikiai žinomi, gerai vertinami ne tik Lietuvoje, bet ir tolokai už jos ribų bei atranda vis naujų pirkėjų įvairiose Vakarų ir Rytų Europos šalyse.

Akcinė bendrovė mašinų gamykla „Astra“, turinti solidžią patirtį kieto kuro katilų gamybos srityje, nesitenkina esama pardavimų situacija. Nuolat ieško ir kryptingai renkasi efektyvius būdus pardavimų rinkoms plėsti bei eksporto apimtims didinti, pasitelkiant visus prieinamus finansavimo šaltinius. Vienas jų – ES parama, kurios dėka įgyvendintas jau ne vienas investicinis projektas, davęs ženklių teigiamų rezultatų.

Pastaruoju metu įmonė įgyvendino projektą „AB mašinų gamykla „Astra“ pardavimų užsienio rinkose plėtra“ (VP2-2.1-ŪM-04-K-03-098). Per du su puse metų dalyvavo vienuolikoje specializuotų tarptautinių parodų. Įvertinus naujausius eksporto rinkose galiojančius aplinkosaugos reikalavimus, parodų lankytojų bei pirkėjų poreikius, vyraujančias naudojamo kuro tendencijas, sertifikavo sukurtą naujos kartos kieto kuro katilą ir patobulintą granulinę krosnelę, vis populiarėjančią užsienio rinkose.

Dalyvavimui užsienio parodose, vykusiose Latvijoje, Italijoje, Rusijoje, Graikijoje Vengrijoje, Bulgarijoje, Čekijoje, Prancūzijoje, Uzbekijoje bei gaminių sertifikavimui buvo investuota daugiau, kaip 68 tūkst. eurų. Daugiau nei pusė šios sumos - 37 tūkst. eurų - skirta parama iš Europos Regioninės plėtros fondo. Įmonė investavo per 31 tūkst. Eur savų lėšų.

Pasak AB mašinų gamyklos „ASTRA“ generalinio direktoriaus Semion Bondarev, priemonės, įgyvendintos pasitelkiant ES paramą, užtikrina galimybę įmonei siekti svarbiausių išsikeltų tikslų - didinti eksportą, apyvartą, produktyvumą ir kitus įmonės veiklos rodiklius – bei kryptingai įgyvendinti verslo strategiją – aktyviai skverbtis į vis naujas užsienio rinkas ir taip užsitikrinti įmonės pajamų augimą.

Eksporto rinkų plėtra, užmezgant naujus ryšius su užsienio šalių įmonėmis, gaminių pirkėjais ir eksporto atstovais, atliktos sertifikavimo veiklos, padės įsitvirtinti tų šalių rinkose bei užsitikrinti ilgalaikius bendradarbiavimo santykius. Visa tai sąlygoja nenutrūkstamą įmonės veiklos plėtrą bei įvairių ekonominių rodiklių gerėjimą. Parodų metu įgytos žinios apie nuolat kintančius klientų poreikius bei naujausias tendencijas šioje pramonės srityje sudarys pagrindą tolesniam gaminių konstrukcijų ir techninių parametrų tobulinimui, naujų gaminių, tenkinančių įvairius eksporto rinkų poreikius, kūrimui. Tai turės ilgalaikį teigiamą poveikį tiek įmonei, tiek visai Lietuvos ekonomikos plėtrai.