Naujiena

DARBUOTOJŲ MOKYMAI IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

2017 03 03

AB Mašinų gamykla „Astra“ yra viena seniausių ir didžiausių metalo apdirbimo įmonių Lietuvoje. Įmonė kuria ir gamina nerūdijančio plieno talpas, talpyklas, slėginius indus ir kitus gaminius maisto, chemijos, medicinos ir kitų pramonės šakų įmonėms. Siekdama išnaudoti turimą patirtį ir rinkos potencialą, įmonė pradėjo įgyvendinti projektą „AB Mašinų gamyklos „Astra“ darbuotojų mokymai ir kvalifikacijos tobulinimas“, projekto kodas Nr. 09.4.3-ESFA-K-827-01-0001, pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.4.3-ESFA-K-827 „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“, kuris yra finansuojamas iš Europos Socialinio fondo.

Pagrindinis projekto tikslas – patobulinti AB Mašinų gamyklos „Astra“ darbuotojų žinias, gebėjimus ir kompetencijas darbo vietoje. Šiam tikslui pasiekti įmonė planuoja apmokyti ir pakelti kompetencija daugiau kaip 100 darbuotojų suvirinimo ir metalo apdirbimo srityse.

Kvalifikuota darbo jėga gali garantuoti tolygų ir aukštą bendrovės konkurencingumą. Projektu bus apmokoma iš viso 120 specialistų, kurie įgis tinkamas kompetencijas ir užtikrins aukštą konkurencingumo lygį patiems darbuotojams darbo rinkoje. Darbuotojų kvalifikaciją įvertis verslo asociacija ir suteiks pažymėjimus, įrodančius pasiektą kvalifikaciją. Parama būtų esminė prielaida projekto įgyvendinimui numatytos apimties ir numatytu greičiu.

Projektui įgyvendinti skirta 29.456,08€ finansavimo iš Europos regioninės plėtros fondo. Skirtos paramos lėšos sudarė 60 proc. visos projekto veikloms įgyvendinti reikalingos sumos. Įmonė investavo 19.637,39€ savų lėšų.

Intensyvus dalyvavimas parodose atneša naują įmonės veiklos rezultatą bei perspektyvą. Parodų metu užmegzti ryšiai su užsienio šalių įmonėmis bei plėtojami bendri strateginiai verslo planai padeda dar labiau įsitvirtinti esamose bei naujose eksporto rinkose, tuo užsitikrinant stabilų pardavimų augimą. Augant eksporto apyvartai, auga ir įmonės darbo našumas bei sukuriama pridėtinė vertė, bendrovė turi galimybę gautas pajamas reinvestuoti į naujų rinkų paiešką, vykdyti nepertraukiamą įmonės veiklos plėtrą bei tuo prisidėti prie ekonominių bei socialinių šalies rodiklių gerinimo.