Naujiena

AB Mašinų gamykla „Astra“ 2015-06-30 įgyvendino projektą „AB Mašinų gamykla „Astra“ gamybinės bazės plėtra“

2015 06 30

AB Mašinų gamykla „ASTRA“ 2015-06-30 įgyvendino projektą „AB Mašinų gamykla „Astra“ gamybinės bazės plėtra“, projekto kodas SFMIS Nr.VP2-2.1-ŪM-06-K-02-003. Projekto vykdymui Lietuvos Respublikos Ūkio Ministerija skyrė atitinkamą finansinę paramą iš Europos sąjungos struktūrinių fondų. (Lietuvos Respublikos Ūkio Ministerija įsakymas Nr. 4-148 2014-03-04). Gamykla šiam projektui skyrė 50 proc. nuosavų lėšų. AB Mašinų gamykla „ASTRA“ įsigijo daug naujos technologinės įrangos ir įrengimų, kurie reikalingi naujos progresyvios ir našios gamyklos produkcijos gamybai. Sukurtos naujos 21 darbo vietos . Nauji įrengimai (11 vnt.) įsigyti viešo konkurso būdu ir naudojami našiai ir efektyviai. Įgyvendinto projekto vertė 1.262.718,37€. Įmonė dirba su aukštos pridėtinės vertės sektoriams priklausančiomis energetikos, chemijos pramonės, medicinos, taip pat maisto pramonės įmonėmis Lietuvoje ir užsienyje. Gamybinės bazės trūkumas ribojo įmonės galimybes gaminti platesnį spektrą bei kai kuriuos aukštesnio kokybinio lygmens produktus, įmonė negalėjo didinti savo gamybos produktyvumo ir darbo našumo. Siekiant didinti įmonės produktyvumą būtina investuoti į modernią įrangą, kas sudarytų sąlygas įmonės plėtrai ir produkcijos gamybos apimčių augimui. Atsižvelgiant į tai, įmonė numatę įgyvendinti gamybinės bazės plėtros projektą, kurio metu buvo įsigyta būtina įmonės veiklai moderni gamybinė įranga ir išplėtota įmonės veikla. Projekto įgyvendinimas leido įmonei padidinti produktyvumą, darbo našumą, gaminių spektrą, pardavimų ir eksporto apimtis bei įmonės konkurencingumą Lietuvos ir užsienio rinkose. Projekto įgyvendinimas leido įmonei kurti naujas darbo vietas, kas prisidėjo prie Alytaus miesto socialinės-ekonominės padėties gerinimo. Naujos technologijos bet kurioje verslo šakoje kuria didžiulę pridėtinę vertę, užtikrina šalies ekonominę, socialinę ir kultūrinę raidą. Įmonės įgyvendinta veikla priskiriama prie vidutiniškai aukštų technologijų, todėl projekto rezultatai (projekto metu sukurtos darbo vietos, darbo našumo augimas, auganti apyvarta ir eksporto didėjimas) turės teigiamą poveikį Lietuvos vidutiniškai aukštų technologijų verslo plėtrai.