Naujiena

AB „Astra“ eksporto ir tarptautinio konkurencingumo didinimas

2011 05 17

2011 m. balandžio mėn. AB Mašinų gamykla „Astra“ baigė įgyvendinti projektą Nr. VP2-2.1-ŪM-04-K-01-104 „AB „Astra“ eksporto ir tarptautinio konkurencingumo didinimas“. Bendra projekto vertė yra 169554,00 Lt. ES parama, kuri siekia 118687,00 Lt skirta pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas“ priemonę „Naujos galimybės“.

Skirtos lėšos buvo panaudotos kompleksiniams technologinių produktų ir paslaugų maisto ir chemijos pramonės rinkos tyrimams, dalyvavimui tarptautinėse parodose bei kompleksinių technologinių įrengimų eksporto plėtros strategijos parengimui.

Kaip pastebi generalinis direktorius S. Bondarev, “Įgyvendintas projektas leidžia įmonei spręsti aktualią eksporto problemą – informacijos trūkumą apie verslo aplinkos reikalavimus, egzistuojantį poreikį bei ilgalaikes galimybes. Kompleksinių technologinių produktų ir paslaugų maisto ir chemijos pramonėje rinkų tyrimai sukuria realias prielaidas įmonei plėtoti technologinių sprendimų ir produktų eksportą bei didinti eksporto apimtis“ Tikslinių rinkų tyrimai leido įmonei nustatyti atitinkamų pramonės sektorių kiekybinius poreikius ir technologijų naudotojų keliamus kokybinius reikalavimus bei tinkamai orientuoti pardavimus užsienio rinkai.

Su ES finansine pagalba AB Mašinų gamykla „Astra“ dalyvavo trijose tarptautinėse maisto ir chemijos pramonės parodose, kurių metu ne tik pristatė įmonę bei jos gaminamą produkciją, bet ir užmezgė santykius su potencialais klientais bei partneriais. Įgyvendintas projektas leido pasiekti vieną iš AB „Astra“ tikslų – plėtoti bendradarbiavimą su užsienio partneriais. „Vienas lauke ne karys – yra įsitikinęs S. Bondarev – norint pasiūlyti kuo inovatyvesnius technologinius sprendimus, reikia mobilizuoti tame sektoriuje veikiančių įmonių žinias ir patirtį“.

Įgyvendinant projektąparengta 2010 – 2013 m. eksporto plėtros strategija, kuri yra atskaitos taškas kryptingai AB „Astra“ plėtrai ES šalių ir Rusijos rinkose. Parengta strategija sudaro sąlygas kryptingai plėtoti eksportą ir išnaudoti kompleksinių technologinių produktų ir paslaugų maisto ir chemijos pramonėje potencialą.

Tikimasi, kad įgyvendintas projektas ne tik sudarys sąlygas AB Mašinų gamykla „Astra“ eksporto augimui, bet ir turės teigiamą poveikį įmonės inovatyvumo ir konkurencingumo didėjimui.